Nyheder fra Arden

0 °
Let overskyet
Alarm112

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Arden og omegn

Job tilbydes:
Teknisk serviceleder med pædagogisk medhjælperfunktion
Spændende sjælden kombinationsstilling tilbydes Teknisk serviceleder med pædagogisk medhjælperfunktion søges med tiltrædelse 1. marts 2023, alternativt 1. april 2023Til vores ungeuddannelse i Arden søger vi nu en medarbejder, der har faglige kompetencer og interesse i både den teknisk/praktiske del som teknisk serviceleder og den pædagogiske del i form af pædagogisk medhjælp i vores specialundervisning for unge. Eleverne er unge, som af forskellige grunde ikke kan benytte de ordinære ungdomsuddannelser og derfor henvises til STU – Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse eller bliver aktiveret efter Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats. Målet er at udvikle eleverne til et voksenliv så selvstændigt som muligt og gennem undervisning, rådgivning og vejledning hjælpe dem videre til eventuel uddannelse eller beskæftigelse. Eleverne kan have generelle, sociale, kognitive eller emotionelle vanskeligheder, ADHD, autisme m.m. Undervisningen foregår på små hold med udgangspunkt i en individuel undervisningsplan, og de pædagogiske medhjælpere fungerer som medhjælpere i undervisningsdelen og ansvarlige i fritidsdelen, som ligger både før og efter undervisning. Arbejdstiden bliver fordelt på 5 arbejdsdage pr. uge og placeres typisk i tidsrummet kl. 7.30-16.00. Der arbejdes med faste ferieuger (8, 28-31, 42) og vi aftaler evt. årsnorm med den nyansatte. Ligeledes aftaler vi et ugeskema, hvor vi sikrer tid til opgaver af praktisk karakter, hvor der ikke skal indgå elever samt tid, hvor du skal være sammen med elever. Fordelingen vurderes til at være 22 timer ugentligt på pædagogmedhjælperdelen og 15 timer ugentligt på teknisk servicelederdelen, hvilket også danner udgangspunkt for lønindplacering. Vi søger en ny kollega… der kan være en central person på vores skole, og som har snitflader til alle ansatte og elever. Det er vigtigt, man er socialt anlagt, har nemt ved at skabe konstruktive relationer til sine kolleger og indgå i alle kollegiale sammenhænge ved at være nysgerrig og åben. Interessen for at arbejde med unge med særlige behov er omdrejningspunktet, men samtidig skal man kunne varetage opgaven som teknisk serviceleder. Måske har du en håndværksmæssig baggrund eller er pædagogisk uddannet eller erfaren med hænderne skruet godt på og lysten til praktisk arbejde. Vi søger en kollega med en anerkendende tilgang til elever og kollegaer, og som er rummelig og kan håndtere vidt forskellige elever med hver sine problematikker. Evnerne til at være fleksibel og kunne omstille sig til nye opgaver, hvis akutte behov opstår, er vigtige, for det forekommer ofte. Vores nye kollega skal kunne guide og coache de unge og være behjælpelig med opgaver, som kan være af praktisk (pædagogisk) karakter men også eksempelvis at skabe struktur og genkendelighed i hverdagen for dem. Se endvidere en liste over de udfordringer og opgaver du kan forvente at blive mødt med i stillingen. Listen er ikke udtømmende men mere tænkt som retningsgivende ift. den særlige kombinationsstilling. Tryk her for at se listen. Bliver du en del af holdet… Måske bliver du inden længe en del af det hold, der i fællesskab arbejder med at skabe den bedst mulige hverdag for vores unge mennesker. Vi har rigtig gode faciliteter, hvilket giver et væld af muligheder. Du vil komme tæt på både elever og kollegaer i mange sammenhænge. Og du skal være forberedt på at engagere dig i elevernes drømme, glæder og bekymringer. Vi favner mangfoldigheden, og vi opfordrer dig derfor til at smide os en ansøgning, uanset hvilken faglig og personlig baggrund du har, det vigtigste er at du vil og forstår vores elevgruppe. Vores kolleger kommer med vidt forskellige kompetencer, hvilket skaber livsbekræftende og jantelovsfornægtende vibes. Ansættelse sker i henhold til gældende overenskomst, som efter rammeaftalens principper betyder, at det er overenskomst for omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt pædagogiske assistenter (64.41), da størstedelen af timerne ligger i denne del af kombinationsstillingen. Der indplaceres med de forudsætninger, der i forhåndsaftalerne mellem Vesthimmerlands Kommune og FOA på både omsorgs- og pædagogmedhjælpere samt tekniske serviceledere. Da CKU Himmerland består af 4 afdelinger på 4 forskellige adresser, er det et krav, at man har bil til rådighed, så man kan fragte sig selv mellem afdelingerne. Det primære arbejdssted er i Arden. Ønsker du yderligere oplysninger om stillingen, er du velkommen til at ringe til skoleleder Jan Riel Christensen på nr. 22711721 eller viceskoleleder Stinne Yde-Lakmann på nr. 25524955 på hverdage. Du kan også finde mere information om CKU Himmerland på www.ckuhimmerland.dk. Vil du være med til at tage udfordringen op sammen med en engageret medarbejderstab, skal vi have din ansøgning digitalt via www.vesthimmerland.dk - ledige stillinger senest d. 9. februar 2023, kl. 24.00. Kun digitale ansøgninger kommer i betragtning. Samtaler afholdes i uge 7, 2023.
CKU Himmerland-Center for Kom.Undervisni
Indrykket 26. januar på JobNet
Job tilbydes:
Vil du være med på holdet i det nyåbnede specialafsnit for borgere med omfattende behov for både pleje og specialpædagogisk støtte?
Plejecenter Myhlenbergparken i Arden søger en pædagog og en ergoterapeut Har du lyst til at bringe din faglighed i spil i et stærkt tværfagligt samarbejde med kollegaer, pårørende og borgere – kan du se dig selv arbejde i et tilbud hvor faglighed og samarbejde er højt prioriteret. Vil du være med til at starte og udvikle et nyt afsnit op, og få indflydelse via teamsamarbejde – så send os gerne din ansøgning. Vi åbnede i efteråret 2022 et nyt specialafsnit for borgere med omfattende behov for både pleje og specialpædagogisk støtte og søger:1 pædagog til dagvagt - 32 timer1 ergoterapeut til dagvagt - 32 timer Vi søger en pædagog og en ergoterapeut, som har lyst og interesse i at give vore beboere den bedste hverdag i et tværprofessionelt fagligt miljø. Der arbejdes weekendvagt hver 2. weekend. Der må påregnes få aftenvagter ved sygdom, ferie m.v.Afdelingen har netop ansat en faglig teamleder, og det vil være denne, sammen med plejecenterlederen, der har ledelsesopgaven i opstartsfasen. Vi forventer at blive et team på ni kollegaer med forskellige faglige baggrunde. I afdelingen er der 6 faste pladser en afklaringsplads.Du får mulighed for at indgå i et tværprofessionelt samarbejde, også med den øvrige del af plejecenter Myhlenbergparken. Vi har stor respekt for, at vi går på arbejde i borgernes hjem, og det stiller krav til vores faglige og etiske kompetencer og refleksioner.Vi arbejder ud fra en neuro-pædagogisk og rehabiliterende tilgang i tværfaglige teams, som tager sit udgangspunkt i den enkelte borger. Vi arbejder ud fra helhedspleje, kontaktpersonsprincippet, og i samarbejde med beboer sætter vi fokus på at vedligeholde og udvikle færdigheder samt at arbejde med kompenserende strategier, så beboerne bliver så selvhjulpen, aktiv og deltagende i eget liv, som det er muligt.I Mariagerfjord Kommune arbejder vi efter konceptet ”Fremtidens plejecentertilbud”, der indeholder en hverdagskultur, hvor håb, energi og sammenhæng er nøglebegreber. Vi søger kolleger, der:Kan omsætte sin faglighed i arbejdet med målgruppen og i det tværfaglige samarbejdeEr motiveret for at arbejde med målgruppenArbejder ud fra en rehabiliterende og reflekterende tilgangEr god til at skabe overblik og kan strukturere og prioritere arbejdsopgaverKan arbejde ud fra kvalitetsstandarder og kliniske retningslinjer/-procedurerEr god til at samarbejdeEr stabil og fleksibel. Vi tilbyder:Nyt afsnit hvor du får mulighed for indflydelse på opstarten og udviklingen af afsnittetMulighed for faglig og personlig udvikling, individuelt og i teametUddannelse i neuro-pædagogik og magtanvendelseEngagerede og dygtige kollegaerEn arbejdsplads, hvor vi vægter trivsel og arbejdsglæde.Yderligere oplysninger:Plejecenterleder Edina Dzekic på tlf. 20 43 27 66.For mere information om Myhlenbergparken:https://www.mariagerfjord.dk/Borger/Aeldre/Plejecentre/MyhlenbergparkenLøn og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.Der afholdes ansættelsessamtaler løbende.Ansøgning vedhæftet relevant dokumentation for uddannelse og evt. tidligere beskæftigelse sendes elektronisk via Emply Rekrutteringssystem, senest søndag den 26. februar 2023 kl. 12.00.
Mariagerfjord Kommune
Indrykket 31. januar på JobNet
Job tilbydes:
Personlig hjælper søges!
Da den ene af mine to hjælpere har søgt nye udfordringer, søger jeg hurtigst muligt en ny hjælper. Stillingen er på 43 timer hver anden uge. Arbejdstiden er mandag & torsdag fra kl. 8.30 – 15.15, tirsdag, onsdag & fredag kl. 8.30 – 15.00 og lørdag og søndag fra kl. 09.00 – 14.00 Du skal påregne at arbejde i helligdagene, ligesom du vil skulle dække ind ved akut sygdom, fridage eller ferie i teamet. Jeg er en årgang 1950 og bor i Arden.  Jeg har sclerose og er kørestolsbruger.Jeg er bevilliget en BPA-ordning. Jeg har brug for hjælp til personlig pleje, madlavning og rengøring m.v. samt ledsagelse til forskellige aktiviteter. Det forventes, at du ser og tager tingene af dig selv i det daglige.Du vil selvfølgelig blive instrueret i arbejdsopgaverne. Du er en moden, ansvarlig og stabil hjælper, der værdsætter en rolig dag med daglige gøremål. Du har et B-kørekort, er rutineret bag rattet og erfaring med at køre handicapbus, god fysik og respekt for dine medmennesker. Jeg ønsker kun seriøse ansøgere. Send en motiveret ansøgning til mig på kjrpost@gmail.com med dit CV.Begrund hvorfor du søger jobbet som handicaphjælper. Ansøgningsfrist: Hurtigst muligt. Har du ikke hørt fra mig inden d. 24.02.23 er stillingen blevet besat til anden side. Din ansættelse vil være under FairCare, som administrerer løn og arbejdsgiveransvar. Løn efter Mariagerfjord kommunes retningslinjer, løntrin 11.0 Pt. 136,06 kr. + tillæg for weekend.
FairCare
Indrykket 26. januar på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk