Engageret og Specialiseret Lærer søges til Arden Skole

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Arden skole søger en engageret og samarbejdsstærk lærer med kompetencer inden for sprogunderstøttelse og specialpædagogik til fast stilling med tiltrædelse den 1. august 2024.

Vores nye kollega skal i det kommende skoleår have sit virke på skolens 0.årgang i tæt samarbejde med det kompetente team omkring årgangen.

Vi søger en kollega der kan:

 • Planlægge og gennemføre undervisning med afsæt i en høj faglighed inden for specialpædagogik og sprogudvikling.
 • Understøtte elever med sproglige vanskeligheder eks. DLD og DSA.
 • Skabe et inkluderende og trygt læringsmiljø, med fokus på at understøtte eleverne eksekutive funktioner gennem tydelig klasserumsledelse, hvor fundamentet er visuelstruktur der bygger på ”de 10 H’er”
 • På sigt kunne varetage nogle af folkeskolens fag.
 • Systematisk sætte mål og evaluere elevernes progression i tæt samspil med elever, forældre, kollegaer, ledelse og PPR. 
 • Tage ansvar og bidrage til et fællesskab, hvor vi sammen skaber de gode og stærke fællesskaber. 
 • Bidrage til en kultur, hvor vi har fokus på, at skabe deltagelses mulighed for alle, ud fra et ressourcesyn på eleverne.
 • Udstråler glæde og engagement. 

Arden Skole holder skole for ca. 430 elever fordelt på 0. – 9. klasse i almenskolen samt for ca. 115 elever i specialklasserækken for elever med autismespektrumforstyrrelser.

Vi er en teambaseret skole, med kerneopgaven i fokus. Samarbejdet er præget af løsningsorienteret og proaktiv tilgang. Vi samarbejder i professionelle læringsfællesskaber. Centralt i vores arbejde er teamarbejdet, relations arbejdet, klasseledelse, inklusion og det godt forældresamarbejde. 

Arden skole har pt. fokus på, at styrke vores stærke fællesskaber og skabe deltagelses mulighed for alle gennem kerneelementer som:

 • En kultur der er styret af et ressourcesyn, ordenlighed og ansvarlighed
 • Tillidsfulde og positive relationer mellem børn og voksne
 • Anerkendelse og positive forventninger
 • Tydelighed og forudsigelighed
 • Differentieret læringsmiljø 
 • Ligeværdigt og involverende skole-hjem-samarbejde
 • Mulighed for sparring med kollegaer og ledelse.

Mariagerfjord Kommune er en af Danmarks smukkeste kommuner med en unik og varieret natur ved skov, strand og fjord. Vi ligger centralt mellem Aalborg og Aarhus og er på den måde et bindeled mellem Nordjylland og resten af landet. Vores mål er klart: Vi vil mere, og der er plads til flere. Derfor har vi fokus på at skabe de bedste rammer for vores cirka 42.000 borgere, for vores erhvervsliv og for udviklingen af kommunen. 

I Mariagerfjord Kommune ønsker vi, at alle vores 3.400 medarbejdere oplever sig som en vigtig del af fællesskabet. Vi har frihed til at bringe vores kompetencer og ideer i spil, så vi løser kerneopgaven bedst muligt og gør en forskel for vores borgere. Vi har fokus på psykologisk tryghed og viser respekt for hinandens forskelligheder. Alle tager vi et medansvar for fællesskabet og opgaven, og derfor lægger vi også stor vægt på et velfungerende samarbejde i MED-organisationen. 

 

Ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til gældende arbejdstidsaftale for pædagogisk personale i skolen. 

Desuden skal ansøger være opmærksom på, at Mariagerfjord Kommune har indført røgfri arbejdstid fra 1. januar 2019.

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger på skolens hjemmeside https://ardenskole.aula.dk/ samt hos SFO- og indskolingsleder Charlotte Bengtsen Thorsen (21187423).

Hvis du vil søge en stilling hos os

Sammen med en kort, motiveret ansøgning beder vi dig vedhæfte CV og uddannelsesbeviser samt relevante udtalelser.

Søg via linket ”send ansøgning” senest d. 17/6 2024 

Samtaler forventes afholdt d. 24. juni kl. 16.00-19.00

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Mariagerfjord Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Mariagerfjord Kommune, Storardenvej 22, 9510 Arden

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6057305

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet