Ledig stilling som pædagog til barselsvikariat på Astrup Skole

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

To af vores fantastiske pædagoger skal på barsel, så derfor søger vi pr. 1.8.24 en pædagog til et barselsvikariat på Astrup Skole

Målgruppen: Astrup Skole er en selvstændig, kommunal specialskole og er Mariagerfjords specialskole for elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og elevgruppen spænder vidt fra bogligt og socialt svage børn til børn med multiple funktionsnedsættelser – herunder kan de også være udfordret på de kommunikative, relationelle, perceptuelle, motoriske, fysiske, psykiske og sociale områder. Vores elevers udviklingsalder er væsentligt under deres fysiske alder.

 Astrup skole: Vi har 55 elever med en aldersspredning fra 6 - 17 år. Eleverne er opdelt i 9 klasser. Vi er ca. 50 ansatte dækkende lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogstuderende, sekretær, servicemedarbejder, rengøringsassistent, køkkenassistent og ledelse. 
 

Indsatser og mål: Vi er på Astrup skole optaget af, at vores elever trives, lærer og bliver så livsduelige som muligt. Vi arbejder derfor med det hele barn i samarbejde med forældrene og diverse samarbejdspartnere. Vi har valgt, at vi i indeværende år arbejder med mellemformer, fælles pædagogisk fundament. Ydermere arbejder vi fortsat også med professionelle læringsfællesskaber (PLF/DMF), som er et fælles indsatsområde for skolerne i Mariagerfjord Kommune.

 Arbejdspladsen: Vi tilbyder en faglig og engageret arbejdsplads, hvor vi er optaget af, hvordan vi sammen gennem flerfaglighed (PLF) kan støtte, understøtte og udvikle det enkelte barn og klassen. Vi ved, at sammen kan vi mest og derfor er vi optaget af, at det vi aftaler, også er det vi alle gør! På Astrup fejrer vi de ”små succeser” og er nysgerrige på hvordan vi kan tilpasse og regulere læringsrummet og os selv til gavn for det enkelte barn og klassens udvikling og trivsel. 

 Klasserne: Eleverne har forskellige forudsætninger for læring og al undervisning tager udgangspunkt i den enkelte elevs kognitive niveau. Fælles for eleverne er, at de alle har brug for et forudsigeligt og meget struktureret læringsmiljø, da dette er nødvendigt for at vores elever har rammer, som fremmer og udvikler dem tilpas, da de ellers kan blive utrygge og få en uhensigtsmæssig adfærd.

Vi søger en pædagog, som har interesse og kompetencer til:

 • At arbejde med elever, som er på et tidligt udviklingstrin og som tålmodigt kan arbejde med mikromål – også over længere tid (og nogen gange meget lang tid).
 • At arbejde med børn med forskellige diagnoser og behov – bl.a. gerne autismepædagogik.
 • Har en Som har stor lyst og kompetencer til at arbejde med elever på et tidligt udviklingstrin og er vedholdende i arbejdet med både målsætning og opnåelse af målene. Dette dokumenteres og arbejdes med i elevplaner. 
 • Som har interesse for autismeområdet og gerne også erfaring med dette – herunder vigtigheden af en meget struktureret hverdag med støtte af boardmaker.
 • Som har kendskab til eller interesse for at arbejde med angst, tilknytningsforstyrrelse og massive indlæringsvanskeligheder hos børn og unge
 • Der kan udvise ro, tålmodighed og tydelighed – også i uforudsigelige situationer (low arousal).
 • Der har en udvidet og nysgerrig tilgang til læringsperspektivet – hvor du har øje for de små succeser og hele tiden er i stand til at justere din tilgang til gavn for det enkelte elev.
 • Der har kendskab til at arbejde med og ud fra elevrelateret data.
 • Der er robust og fleksibel i forhold til hverdagens mangeartede udfordringer og løsninger – alt fra makrelfingre på tøjet til hjælp inden for personlig pleje samt at kunne agere professionelt i konfliktfyldte situationer.
 • Som kan indgå i et tæt og forpligtende teamsamarbejde – ”det vi aftaler er også det vi alle gør”
 • Som kan indgå i et tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
 • Der kan samarbejde på tværs af faggrænser – sammen kan vi mest og vi tror på at flerfaglighed kan understøtte dette.
 • Som ser forældresamarbejdet som en væsentlig ressource
 • Der kan påtage sig et professionelt ansvar for kvaliteten af samspillet og relationen med eleven.
 • Der kan håndtere konflikter på en professionel og fleksibel måde.

Vi kan tilbyde:

 • 55 børn i alderen 6 – 17 år
 • Dygtige og kompetente kollegaer
 • En skole, hvor vi ser læring og trivsel som hinandens forudsætninger
 • Et arbejdsmiljø, som er præget af en god og positiv stemning - hvor der er tradition og vilje til at hjælpe hinanden.
 • Faglige udfordringer – til tider også krævende udfordringer.
 • En arbejdsplads med høj grad af ansvar og medbestemmelse – hvor initiativ og ideer er velkomne og hvor løsninger findes i dialog.
 • En skole, hvor lærere, pædagoger og medhjælpere arbejder tæt sammen, med fælles fokus på elevernes trivsel og læringsmål.
 • En ledelse, der har tillid til medarbejderne.
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor du indgår i et mindre team med ansvar for at koordinere aftaler, pædagogiske mål og indsatser.
 • En arbejdsplads med plads til humor.
 • Kan bidrage til samarbejdet i et team med dygtige og engagerede kollegaer, som forventer et professionelt og tæt samarbejde med dig.

For yderligere informationer kan du besøge skolens hjemmeside www.astrupskole.aula.dk, samt kontakte skoleleder Anne-Louise Nygaard Sadek eller afdelingsleder Heidi Sloth Christensen på tlf. 97114900.


Der er ansøgningsfrist d. 12.06.24 kl. 12.00. Samtaler afholdes løbende. 
Ansøgningen med relevante bilag skal sendes elektronisk.


Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelse sker på overenskomstmæssige vilkår, hvor lønnen aftales med den forhandlingsberettigede organisation.  
Din primære arbejdsplads vil være i Astrup, men der må dog forventes en del kørsel i hele kommunen. Det vil derfor være nødvendigt, at du har et gyldigt kørekort.

Der indhentes straffe- og børneattest, og ansættelsen er betinget af, at disse kan godkendes.  

For at være ansat i Mariagerfjord Kommune skal du have MitID.
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Mariagerfjord Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Mariagerfjord Kommune, Hadsundvej 11, Astrup, 9510 Arden

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 12-06-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6052409

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet