Pædagogstilling

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Astrup Skole søger snarest eller senest pr.01.02.24 en pædagog, SOSU-assistent eller PAU til en fast fuldtidsstilling, da en af vores dygtige medarbejdere har fået arbejde tættere på sin bopæl. Stillingen er med timer både i skole og SFO.

Målgruppen: Astrup Skole er en selvstændig, kommunal specialskole og er Mariagerfjords specialskole for elever med vidtgående generelle indlæringsvanskeligheder og elevgruppen spænder vidt fra bogligt og socialt svage børn til børn med multiple funktionsnedsættelser –  med udfordringer indenfor  de kommunikative, relationelle, perceptuelle, motoriske, fysiske, psykiske og sociale områder. Vores elevers udviklingsalder er væsentligt under deres fysiske alder.
 

Astrup skole: Der er 50 elever med en aldersspredning fra 6 - 17 år. Eleverne er opdelt i 9 klasser. Personalegruppen er sammensat af lærere, pædagoger, pædagogmedhjælpere, pædagogstuderende, sekretærer, servicemedarbejder, rengøringsassistent, køkkenassistent, viceskoleleder og skoleleder.
 

Indsatser og mål: Vi er på Astrup skole optaget af, at vores elever trives, lærer og bliver så livsduelige som muligt. Vi arbejder derfor med det hele barn i samarbejde med forældrene og diverse samarbejdspartnere. Vi har valgt, at vi i indeværende år arbejder med mellemformer, fælles pædagogisk fundament samt co-teaching- med observationer i klasserne og læringssamtaler på tværs af klynger. Ydermere arbejder vi fortsat med professionelle læringsfællesskaber (PLF/DMF), som er et fælles indsatsområde for skolerne i Mariagerfjord Kommune.
 

Arbejdspladsen: Vi tilbyder en faglig og engageret arbejdsplads, hvor vi er optaget af, hvordan vi sammen gennem flerfaglighed (PLF) kan støtte, understøtte og udvikle det enkelte barn og klassen. Vi ved, at sammen kan vi mest og derfor er vi optaget af, at det vi aftaler, også er det vi alle gør! På Astrup fejrer vi de ”små succeser” og er nysgerrige på hvordan vi kan tilpasse og regulere læringsrummet og os selv til gavn for det enkelte barn og klassens udvikling og trivsel. 
 

Klasserne: Eleverne har forskellige forudsætninger for læring og al undervisning tager udgangspunkt i den enkelte elevs kognitive niveau. Fælles for eleverne er, at de alle har brug for et forudsigeligt og meget struktureret læringsmiljø, da dette er nødvendigt for at vores elever har rammer, som fremmer og udvikler dem tilpas, da de ellers kan blive utrygge og få en uhensigtsmæssig adfærd.

Vi søger en pædagog

 • Som har stor lyst og kompetencer til at arbejde med elever på et tidligt udviklingstrin og er vedholdende i arbejdet med både målsætning og opnåelse af målene, dette dokumenteres og arbejdes med i elevplaner. 
 • Som har interesse for autismeområdet og gerne også erfaring med dette – herunder vigtigheden af en meget struktureret hverdag med støtte af boardmaker.
 • Som har kendskab til eller interesse for at arbejde med angst, tilknytningsforstyrrelse og massive indlæringsvanskeligheder hos børn og unge
 • Der kan udvise ro, tålmodighed og tydelighed – også i uforudsigelige situationer (low arousal).
 • Har en udvidet og nysgerrig tilgang til læringsperspektivet – hvor du har øje for de små succeser og hele tiden er i stand til at justere din tilgang til gavn for det enkelte elev.
 • Har kendskab til at arbejde med og ud fra elevrelateret data.
 • Er robust og fleksibel i forhold til hverdagens mangeartede udfordringer og løsninger – alt fra makrelfingre på tøjet til hjælp til personlig pleje samt at kunne agere professionelt i konfliktfyldte situationer.
 • Kan indgå i et tæt og forpligtende teamsamarbejde – ”det vi aftaler er også det vi alle gør”
 • Kan indgå i et tæt samarbejde med eksterne samarbejdspartnere
 • Kan samarbejde på tværs af faggrænser – sammen kan vi mest og vi tror på at flerfaglighed kan understøtte dette.
 • Ser forældresamarbejdet som en væsentlig ressource
 • Stillingen omfatter timer i både skole og SFO.
 • Påtage sig et professionelt ansvar for kvaliteten af samspillet og relationen med eleven.
 • Kan håndtere konflikter på en professionel og fleksibel måde.
   

Vi kan tilbyde:

 • Ca. 50 børn i alderen 6 – 18 år
 • Dygtige og kompetente kollegaer
 • En skole, hvor vi ser læring og trivsel som hinandens forudsætninger
 • Et arbejdsmiljø, som er præget af en god og positiv stemning - hvor der er tradition og vilje til at hjælpe hinanden
 • Faglige udfordringer – til tider også krævende udfordringer
 • En arbejdsplads med høj grad af ansvar og medbestemmelse – hvor initiativ og ideer er velkomne og hvor løsninger findes i dialog
 • En skole, hvor lærere og pædagoger arbejder tæt sammen, med fælles fokus på elevernes trivsel og læringsmål
 • En ledelse, der har tillid til medarbejderne
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor du indgår i et mindre team med ansvar for at koordinere aftaler, pædagogiske mål og indsatser
 • En arbejdsplads med plads til humor
 • Samarbejde i et team med dygtige og engagerede kollegaer, som forventer et professionelt og tæt samarbejde med dig

For yderligere informationer kan du besøge skolens hjemmeside www.astrupskole.aula.dk , samt kontakte skoleleder Anne-Louise Nygaard Sadek, 9711 4900 / 51 94 12 70 eller afdelingsleder Heidi Christensen, 9711 4904 / 40 95 72 51
Løn og ansættelse efter gældende regler.

Der vil blive indhentet straffe og børneattest inden evt. ansættelse. 

Der vil blive indhentet reference efter nærmere aftale inden evt. ansættelse. 


Der er ansøgningsfrist fredag den 15.12.23. Vi afholder samtaler i uge 51 (19.06.23). 

Der vil inden samtalen blive sendt en opgave, som de udvalgte ansøgere fremlægger.
Ansøgningen med relevante bilag skal sendes elektronisk. 
 

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Mariagerfjord Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Mariagerfjord Kommune, Hadsundvej 11, Astrup, 9510 Arden

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 15-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5951727

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet